Program

Vi holder møder på Mødepladsen efter de gældende coronarestriktioner. Se mere om restriktionerne nederst på siden.


Juni 2021

07-06-2021, kl. 19.30: Bedemøde

20-06-2021, kl. 15.30: Møde ved Erik Trans


Mødepladsen LM Herning Vest hører under ’andre trossamfund’, som er undtaget fra forsamlingsforbuddet. Det betyder, at vi skal overholde de restriktioner, der er omtalt på Kirkeministeriets hjemmeside: Kirkeministeriets information om Covid-19

Det betyder bl.a. følgende:

  • Folkekirken og andre trossamfund er undtaget fra det generelle indendørs forsamlingsforbud i lokaler, som de råder over, når det gælder de centrale dele af gudsdyrkelsen, dvs. gudstjenester og religiøse handlinger.
  • Der højst må deltage 1 person pr. 4 kvm gulvareal i lokalet, hvis deltagerne går rundt, eller 1 person pr. 2 kvm gulvareal lokalet, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned.
  • Der bør sikres mindst 1 meters afstand mellem deltagere, som ikke er i daglig tæt kontakt, dog mindst 2 meter, når der synges.
  • Alle over 12 år skal bære mundbind indenfor – dog ikke når vi sidder ned eller rejser os til tekstlæsning o.lign.
  • Før og efter mødet gælder forsamlingsloftet på højst 25 personer indenfor og 75 personer udenfor.

Alle er velkommen!