Program

Vi holder møder på Mødepladsen efter de gældende coronarestriktioner. Se mere om restriktionerne nederst på siden.


August 2021

09-08-2021, kl. 19.30: Bedemøde

15-08-2021, kl. 15.30: Møde ved Robert Enevoldsen

29-08-2021, kl. 15.30: Kenneth Ditlevsen


Mødepladsen LM Herning Vest hører under ’andre trossamfund’, som er undtaget fra forsamlingsforbuddet. Det betyder, at vi skal overholde de restriktioner, der er omtalt på Kirkeministeriets hjemmeside: Kirkeministeriets information om Covid-19

Det betyder bl.a. følgende:

  • Folkekirken og andre trossamfund er undtaget fra det generelle indendørs forsamlingsforbud i lokaler, som de råder over, når det gælder de centrale dele af gudsdyrkelsen, dvs. gudstjenester og religiøse handlinger.
  • Der højst må deltage 1 person pr. 4 kvm gulvareal i lokalet, hvis deltagerne går rundt, eller 1 person pr. 2 kvm gulvareal lokalet, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned.
  • Der bør sikres mindst 1 meters afstand mellem deltagere, som ikke er i daglig tæt kontakt, dog mindst 2 meter, når der synges.

Alle er velkommen!